Жаңалықтар

12.10.2021
Fincraft Group ЖШС облигациялары альтернативті алаңының «облигациялар» санатынан KASE ресми тізімінің негізгі алаңындағы «облигациялар» санатына ауыстырылды
Қазақстан қор биржасының листингтік комиссиясы (KASE) 2021 жылдың 11 қазанында Fincraft Group ЖШС-нің облигацияларын алтернативті алаңдағы «Облигациялар» санатынан негізгі алаңдағы «Облигациялар» санатына ауыстыру туралы шешім қабылдады (Алматы):
20.09.2021
"Fincraft Group" рейтингі "BB-" және "kzA-" деңгейіне көтерілді
17 қыркүйек 2021 жылы S&P Global Ratings рейтингтік агенттігі "Fincraft Group" ЖШС-нің ұзақ мерзімді несиелік рейтингін B + деңгейінен BB- деңгейіне дейін көтерді. Рейтинг болжамы "тұрақты". Қысқа мерзімді несиелік рейтинг «В» деңгейінде расталды. Ұлттық шкала рейтингі «kzBBB» деңгейінен «kzA-» деңгейіне дейін көтерілді.
06.09.2021
Облигациялар бойынша төртінші купонды төлеу туралы (KZ2P00006190, NCOMb2)
Fincraft Group " ЖШС 2021 жылдың 05 қаңтарында өзінің облигациялары (KZ2P00006190, NCOMb2) бойынша 1 140 911 265,00 соммада төртінші купонды төлегендігі туралы хабарлайды.
30.04.2021
«Fincraft Group» ЖШС облигацияларын ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«Fincraft Group» ЖШС (БИН 140540017565, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 53 пәтер) облигацияларды (ISIN KZ2P00006190, NCOMb2 сауда коды) ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын мәселені қарастыру жоспарланған облигациялық шығарылым иелерінің Жалпы жиналысын шақыру (бұдан әрі - «Жиналыс») туралы хабарлайды.
23.04.2021
«СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА»
Fincraft Group "ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) 2021 жылдың 21 сәуірінде №2021-19 шешімі бойынша Серіктестік өзіннің 3 919 760 дана облигацияларын (ISIN KZ2D00005949), купондық сыйақынымен бірге қайталама нарығында қайта сатып алуды жүзеге асырғандығын хабарлайды.
08.01.2021
«СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА»
Fincraft Group "ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) 2021 жылғы 5 қаңтарда серіктестіктің жалғыз қатысушысының 2020 жылғы 31 желтоқсандағы №2020-133 шешіміне сәйкес серіктестіктің облигацияларын мынадай параметрлер бойынша сатып алу жүзеге асырылғанын хабарлайды: 1. Жинақталған мүддені ескере отырып, 36 164 427 226,67 (отыз алты миллиард бір жүз алпыс төрт миллион төрт жүз жиырма жеті мың екі жүз жиырма алты) теңге 67 тиын, номиналды құны бойынша 36 080 240 (отыз алты миллион сексен мың екі жүз қырық) облигация купондық облигациялар (ISIN KZ2D00005949) ; 2. Жинақталған мүддені ескере отырып, 26 137 500 000,00 (жиырма алты миллиард бір жүз отыз жеті миллион бес жүз мың) теңге 00 тиын сомасындағы номиналды құны бойынша 25 000 000 (жиырма бес миллион) дана купондық облигациялар (ISIN KZ2P00006190).