08.01.2021
«СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА»
Fincraft Group "ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) 2021 жылғы 5 қаңтарда серіктестіктің жалғыз қатысушысының 2020 жылғы 31 желтоқсандағы №2020-133 шешіміне сәйкес серіктестіктің облигацияларын мынадай параметрлер бойынша сатып алу жүзеге асырылғанын хабарлайды: 1. Жинақталған мүддені ескере отырып, 36 164 427 226,67 (отыз алты миллиард бір жүз алпыс төрт миллион төрт жүз жиырма жеті мың екі жүз жиырма алты) теңге 67 тиын, номиналды құны бойынша 36 080 240 (отыз алты миллион сексен мың екі жүз қырық) облигация купондық облигациялар (ISIN KZ2D00005949) ; 2. Жинақталған мүддені ескере отырып, 26 137 500 000,00 (жиырма алты миллиард бір жүз отыз жеті миллион бес жүз мың) теңге 00 тиын сомасындағы номиналды құны бойынша 25 000 000 (жиырма бес миллион) дана купондық облигациялар (ISIN KZ2P00006190).