27.10.2021
Компанияның орналасқан жерінің өзгеруі туралы хабарлама
«Fincraft Group» ЖШС, БСН 140540017565 орналасқан жерінің келесі мекенжайға өзгергендігі туралы хабарлайды: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 300/26 үй.