12.10.2021
Fincraft Group ЖШС облигациялары альтернативті алаңының «облигациялар» санатынан KASE ресми тізімінің негізгі алаңындағы «облигациялар» санатына ауыстырылды
Қазақстан қор биржасының листингтік комиссиясы (KASE) 2021 жылдың 11 қазанында Fincraft Group ЖШС-нің келесі облигацияларын алтернативті алаңдағы «Облигациялар» санатынан негізгі алаңдағы «Облигациялар» санатына ауыстыру туралы шешім қабылдады (Алматы): - KZ2D00005949 (NCOMb1; 1000 теңге, 260,0 млрд. Теңге; 28.06.19 - 28.06.22; жарты жылдық купон, жылдық 12,00%; 30/360); - KZ2P00006190 (NCOMb2; 1000 теңге, 100,0 млрд. Теңге; 29.08.19 - 21.04.23; жарты жылдық купон, жылдық 13,00%; 30/360). Листингілік комиссияның бұл шешімі 2021 жылы 12 қазанда өз күшіне енеді. KASE 2021 жылғы 5 қазандағы тұжырымына сәйкес «Fincraft Group» ЖШС және оның жоғарыда көрсетілген облигацияларын тексеру нәтижесінде, облигациялардың KASE-нің «Листинг ережелері» деп аталатын ішкі құжатта KASE-нің ресми тізімініндегі, негізгі санаттағы «Облигациялар» санаттта белгіленген критерийлер мен талаптарға сай екендігі анықталды. Дереккөз - Қазақстан қор биржасының ресми сайты https://kase.kz/